Schoolverzekering

 Terug naar vorige pagina

Iedere leerling is verzekerd voor alle ongevallen die gebeuren hetzij op school, hetzij op de normale weg van en naar de school en dit wat de hospitalisatie-, de dokters- en de apothekerskosten betreft.

Bij een ongeval is het belangrijk onmiddellijk het secretariaat van de school (mevr. Vanhevel) te verwittigen zodat de nodige papieren kunnen worden opgemaakt.

De verzekering dekt echter niet de eigen materiële schade, noch de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.